Astro ENGINEERING VIỆT NAM

 • Thời gian

  2017

 • Địa điểm

  KCN Kim Huy, Bình Dương

 • Diện tích

  1,000 m2

 • Hạng mục công việc

  Thiết kế nội thất

RELATED PROJECTS

@Copyright 2019