Shell Go Dau Office

 • Thời gian

  2018

 • Địa điểm

  KCN Gò Dầu, Đồng Nai

 • Diện tích

  900 m2

 • Hạng mục công việc

  Nhà thầu chính thi công nội thất

RELATED PROJECTS

@Copyright 2019